Home

January 1, 2014    Original

 

 

恭祝 長老們

 

耶誕快樂  馬年發財  子孫滿堂  福壽萬載

 

Wish you

A Merry Christmas

A Lucrative Horse Year

A Thriving Progeny

A Million years of Longevity

 

Gong zhu4

Ye2 dan4 kuai4 le4

Ma3 nian2 fa cai2

Zi3 sun man3 tang2

Fu2 shou4 wan4 zai3

 

神農子 敬賀

 

*********************************** 

恭祝 青壯年人

 

耶誕快樂  馬年發財  步步高升 女美男帥

 

Wish you

A Merry Christmas

A Lucrative Horse Year

An Ascending career

A Supreme Grace

 

Ye2 dan4 kuai4 le4

Ma3 nian2 fa cai2

Bu4 bu4 gao sheng

Nü3 mei3 nan2 shuai4

 

神農子 敬賀